Home / News / Event / ការគាំទ្រយុវជនក្នុងប្រពន្ធ័កសិកម្ម និងស្បៀងអាហារ
ការគាំទ្រយុវជនក្នុងប្រពន្ធ័កសិកម្ម និងស្បៀងអាហារ

ការគាំទ្រយុវជនក្នុងប្រពន្ធ័កសិកម្ម និងស្បៀងអាហារ

យុវជនគឺនៅជួរមុខ និងជាអនាគតនៃ ការផ្លាស់ ប្តូរប្រព័ន្ធកសិកម្ម  និងស្បៀងអាហារ ព្រមទាំង ការវិនិយោគ ប្រកបដោយ ការ ទទួល ខុស ត្រូវ។ យុវជនត្រូវការការគាំទ្រ រួម ទាំង ទីផ្សារ និងគោល នយោបាយ ដើម្បី ទទួល បាន ដីធ្លី ទឹក ព្រៃឈើ ពលកម្ម ចំណេះដឹង ព័ត៌មាន ផ្នែក កសិកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទាន ទីផ្សារ បច្ចេក វិទ្យា និងស្ថាប័នគាំទ្រ។

 

ខាំបូដ្រាបាននឹងកំពុងគាំទ្រយុវជនក្នុងការចូលរួម និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៏ពីការវិនិយោគ កសិកម្ម ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ តាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាព ចងក្រងក្រុម បណ្តាញយុវសហគ្រិន ភ្ជាប់ ពួកគេជាមួយនឹងតួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងការវិនិយោគកសិកម្ម និងភ្នាក់ងារជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាល។