វេទិកាធុរកិច្ចសហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពី ការលើកកម្ពស់សហគ្រិន ភាពកសិកម្ម ដើម្បីគាំទ្រដល់ ភាពលូតលាស់ ប្រកបដោយចីរភាពនៃសហគមន៍កសិកម្ម

នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ខាំបូដ្រា/CamboDHRRA បានសម្របសម្រួលរៀបចំ វេទិកាធុរកិច្ចសហគមន៍កសិកម្ម ស្តីពី ការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពកសិកម្មដើម្បីគាំទ្រដល់ភាពលូតលាស់ ប្រកបដោយចីរភាពនៃសហគមន៍កសិកម្ម ក្រោមអធិបតីភាពលោក គង់ ភាជ ប្រធាន នាយកដ្ឋានកសិឧស្សាហកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ លោកស្រី ថាយ បូណេ នាយិកាប្រចាំប្រទេស អង្គការ Finn Church Aid (ហ្វ៊ីនឈើចអេដ) លោកឧកញ៉ា ហង់ សុគន្ធ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ព័ន្ធសហ គមន៍កសិកម្មកម្ពុជា លោកស្រី Kristen Rasmussen (គ្រឹស្ទាន) នាយកប្រចាំប្រទេស អង្គការជំនួយព្រះវិហារ ដាណឺម៉ាក (DCA) និង លោកស្រីឃួន សី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមបណ្តាញកសិករ និងធម្មជាតិ លោក ប៉ាន សុភាព ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល …

Read More »

Job Announcement

Job Announcement Position: Administrative and Finance Officer Cambodian Partnership for the Development of Human Resource in Rural Areas Association (CamboDHRRA) is one of the national network platforms that mobilizes agriculture-related institutions and people to work together to improve agriculture production and market linkages that benefit farmers and their communities. CamboDHRRA …

Read More »

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខាំបូដ្រា លើកទី៦

ខាំបូដ្រា/CambDHRRA បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៦ដែលប្រព្រិត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ តាមរយៈ Zoom ក្រោមការសម្របសម្រួលដោយ លោក ប៉ាន សុភាព ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពី លោក ជុំ រិទ្ធី អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លោក ណេត សុវណ្ណ ហេរញ្ញិក លោក ម៉ម សម្បត្តិ និង លោក នួន ទុំ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខាំបូដ្រា លោក ហ៊ឹម នឿន អគ្គលេខាធិការ និង លោក ម៉ុម ចាន់ថា មន្រ្តីកម្មវិធី។ កិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើង ដើម្បីពិភាក្សា និងចែករំលែកអំពី វឌ្ឍនភាព គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្ស ការដាក់ពាក្យស្នើសុំជាសមាជិកខាំបូដ្រា និងកិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខាំបូដ្រាអោយបានកាន់តែប្រសើរ។ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ អង្គប្រជុំអបអរសាទរនូវសមិទ្ធិផលរបស់ខាំបូដ្រាដែលបានអនុវត្ថកន្លងមក។ សម្រាប់ការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មី …

Read More »

Responsible Agriculture Investment (RAI) core group and stakeholders meeting

On 27 October 2021 CamboDHRRA organized meeting on Responsible Agriculture Investment (RAI) core group and stakeholders at hotel Hyatt Regency Phnom Penh with 15 participants (03 women) who are representatives of Government (Department of Agro-Industry, Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery), farmer organizations, civil society organization and private companies. The …

Read More »

Launching Online Responsible Agricultural Investment(RAI) Training of Trainers 2021

On 18 October 2021 CamboDHRRA facilitated seven participants who are representative from FNN, AFD, AMRU RICE company, IIRR, Department of Agri-Industry and CamboDHRRA secretariat to attend the online Regional Training of Trainers on Collective Economic Forms in Agriculture and Policy Advocacy through Constructive Engagement via Zoom. The online training will …

Read More »

Agricultural Cooperative Support Working Group (ACS_WG) Meeting

{:en}On October 01, 2021, CamboDHRRA organized meeting of Agricultural Cooperative Support Working Group(ACS-WG). The main agenda of the meeting focused on review the ToR of ACS-WG and possibility to organize AC Business Forum (ACBF) with participation of 10 participants inculded 2 women who are representative from FNN, FCFD, FWN, Heifer, …

Read More »

CamboDHRRA Member Quarterly Meeting

On September 15, 2021, CamboDHRRA hosted a quarterly meeting with its members held through Zoom with 19 participants and 4 women from NGOs, private sectors, micro finance and CamboDHRRA secretariat. The objectives of meeting focus on: Update key achievements and challenges in 2nd quarter of 2021 Share experiences from private …

Read More »

FAO-AsiaDHRRA Kick-Off Meeting for 2021-2022

13 September 2021 FAO-AsiaDHRRA Kick-Off Meeting for 2021-2022 LoA Representatives from FAO RAP and HQ, AsiaDHRRA RAI Team, and DHRRA RAI coordinators (included CamboDHRRA) opened the week with the new LoA kick-off meeting. This new cooperation builds upon the results of the Responsible Agricultural Investment initiative of FAO and AsiaDHRRA. …

Read More »